Ik ben heel blij om mijn samenwerking aan te kondigen met
HRD Academy – center for training & developement in april, mei en juni 2016 in België.

De kracht van reflectieve feedback:

Feedback is zonder twijfel het meest belangrijke en accurate werkinstrument voor een coach, trainer of leidinggevende. Reflectieve feedback is het terugkoppelen van informatie zonder dat deze informatie voordien expliciet uitgesproken is. De coach destilleert die door te luisteren op meerdere niveaus tegelijk. Dit soort feedback raakt en zet in beweging!

Praktisch:

20-21-22 april 2016 telkens van 9u tot 17u
in Leercentrum Het Klooster in Beervelde
Trainer: Jan Ardui
Inschrijven via deze webfiche: De kracht van reflectieve feedback
Meer info op 0032 9 336 31 64 of op info@hrdacademy.be

Neem alvast een kijkje op het programma:

De strategie van excellentie ontrafelen:

Vanuit zijn praktijk als Executive Coach, heeft Jan Ardui de laatste tien jaar veel excellente managers en leiders van succesvolle bedrijven in binnen- en buitenland begeleid. Een cruciale interventie in dit coachingsproces, is telkens weer het in kaart brengen en exploreren van de excellentie van de coachees. Door het exploreren van hun excellentie, wordt een rijk veld van interne en externe condities zichtbaar, die aanwezig dienen te zijn om een duurzame excellentie in hun gedrag en houding te kunnen garanderen.

Tijdens deze vijfdaagse training leer je stapsgewijs iemands excellentie in kaart te brengen. We exploreren de persoonlijk dynamieken en strategieën én de externe condities die noodzakelijk zijn om de unieke excellentie van iemand tot expressie te brengen en te stimuleren.

Praktisch:

Startdatum: 25.05.2016
Inschrijven via deze webfiche: De strategie van excellentie ontrafelen
Meer info op 0032 9 336 31 64 of op info@hrdacademy.be

Neem alvast een kijkje op het programma: